Счетоводни Услуги

Услуги

Регистрации на всички физически и юридически лица

Регистрация по ЗДДС

Регистрация в Европейския Съюз

Счетоводно-консултантско обслужване

Tранспортни услуги на територията на страната и Европа

Откриване на банкови сметки на чуждестранни лица в България

Предоставяне на адрес за кореспонденция с НАП

Креативни решения на всякакъв тип казуси

Всякакъв тип услуги от застрахователен характер

Основни принципи в работата ни

Персонално отношение към всеки клиент и възприемане на проблемите му като лични каузи,с които следва да се справим професионално и в максимално кратки срокове.

Дискретността е основна наша ценност.

Адекватно комбинираме знанията и уменията си,възползваме се от всички възможни начини за постигане на поставената цел и решаване на възникналите трудности от страна на клиента.

Внимателен подбор на клиентите, като целта е формиране на дългосрочни, взаимноизгодни отношения, основани на доказано доверие.